เปิดตัวสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่นที่ ๒

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เปิดตัวสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่นที่ ๒ โดยการสรรหาจากองค์กรเครือข่าย ๒๔ กลุ่มเฉพาะ , ตัวแทน ๙ ภูมิภาค, สมาชิกศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสและสมาชิกสภาผู้ชมฯ ชุดเดิม ร่วมปฐมนิเทศและประชุมครั้งแรก จัดโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ร่วมกันฝ่ายการมีส่วนร่วมและกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วม ส.ส.ท. ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง
แกลอรี่