ภาพบรรยากาศสภาผู้ชมฯเข้าเยี่ยมคารวะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในเทศกาลสงกรานต์ 2560

ประธานสภาผู้ชมฯพร้อมตัวแทน ได้เข้าเยี่ยมและคารวะประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และกรรมการนโยบาย เพื่อร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
แกลอรี่