การประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ฝ่ายกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส.ส.ท. จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่๓ / ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
แกลอรี่