งานปฐมนิเทศและประชุมสามัญสภาผู้ชมฯ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ทางสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ และวันที่ 24 มกราคม 2559 สมาชิกสภาผู้ชมฯได้มาเข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2559 เพื่อลงคะแนนเสียงสรรหาประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลือกคณะทำงานต่าง ๆ ชุดใหม่


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ทางสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอส ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. ที่มาร่วมกล่าวต้อนรับและทักทายเหล่าสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

และในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559  สมาชิกสภาผู้ชมฯได้มาเข้าร่วมการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2559 กันอย่างพร้อมเพรียง  เพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการลงคะแนนเสียงสรรหาประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลือกคณะทำงานต่าง ๆ ชุดใหม่  โดยผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

  • นายอานนท์  มีศรี ได้รับตำแหน่งเป็นประธานสภาฯ สมัยที่ 2
  • นายวศิน  มหัตนิรันดร์กุล  ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสภาฯคนที่ 1
  • นายรัฐ  เรืองโชติวิทย์ ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2    
  • นายวิระ  ปัจฉิมเพ็ชร ได้รับตำแหน่งเป็นเลขานุการสภาฯ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ