ไทยพีบีเอสจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559 และวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังได้เรียนเชิญ นพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เข้าร่วมประชุมด้วย


        เมื่อวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้จัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต หลักสี่ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2559  และวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

        ในครั้งนี้ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้เรียนเชิญ นพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำความรู้จักสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 และถือโอกาสนี้ แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.