ไทยพีบีเอสจัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปี 2559


        เมื่อวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เพื่อพิจารณากรอบการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปี 2559

 

        ในครั้งนี้ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้เรียนเชิญ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการนโยบายเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำความรู้จักสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 4 และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการพูดคุยในหัวข้อ การแก้ปัญหาภัยแล้ง ,แม่วัยใส และการต่อต้านทุจริต คอรัปชั่นด้วย และในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ คุณอโณทัย อุดมศิลป์ ผอ.สถาบันวิชการสื่อสาธารณะ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สื่อสาธารณะที่น่าจับตามอง” ด้วย