สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 59


วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย อาคารอำนวยการ นายอานนท์ มีศรี ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ  ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้