สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Facilitator

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Facilitator ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 เพื่อเรียนรู้การเป็น Facilitator และร่วมฝึกออกแบบกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น


เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Facilitator ครั้งที่ 1 ให้กับสมาชิกสภาผู้ชมฯ จำนวน 25 คน ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมี อ.สุรพล ธรรมร่มดี เป็นวิทยากรให้ความรู้และอำนวยการการอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการครั้งนี้ ในเรื่อง กระบวนการออกแบบวงสนทนา กิจกรรมปรับท่าที การเขียน Mind Map และ วิธีการเชียน Flip chart เพื่อเก็บประเด็น การบริหารจัดการผู้เข้าร่วมอภิปรายและเวลา และการจัดสภาพแวดล้อมของวงสนทนา


ซึ่งสมาชิกสภาผู้ชมฯ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การเป็น Facilitator และร่วมฝึกออกแบบกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ที่ไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่