สภาผู้ชมฯเข้าเยี่ยมคารวะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2560

ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อมตัวแทนสภาผู้ชมฯ เข้าเยี่ยมและคารวะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2560


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 คุณจารุนันท์  อึ้งภากรณ์  ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อมตัวแทนสภาผู้ชมและผู้ชมรายการ ได้เข้าเยี่ยมและคารวะ  รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และคุณไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 4 อาคาร A  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส