สภาผู้ชมฯ ร่วมวิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรายการนโยบาย By ประชาชนและรีเวดดิ้ง

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นต่อรายการนโยบาย By ประชาชน และรีเวดดิ้ง โดยมีสมาชิกสภาผู้ชมฯ ร่วมวิเคราะห์และให้ความเห็น


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็น โดยมีสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ร่วมวิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรายการ นโยบาย By ประชาชน และรายการรีเวดดิ้ง ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส  โดยมีผู้ผลิตรายการและตัวแทนจากฝ่ายรายการไทยพีบีเอสเข้าร่วมรับฟังข้อมูล