เวทีสถานการณ์สุดท้ายของสภาฯส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล “สุขภาวะสังคมเมือง” พร้อมข้อมูลหลากมิติจากพื้นที่มากมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์เรื่องสุขภาวะสังคม ครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้ได้เปิดกว้างในการรับข้อมูลจากทุกภาคส่วนทำให้ได้ข้อมูลในหลายๆ มิติที่แตกต่างจากที่เคยมีมาก่อน พร้อมกันนี้ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าของพื้นที่ ซึ่งเป็นการปิดท้ายการรับฟังความคิดเห็นของเวทีฯสภาฯภาคฯที่สร้างความประทับใจได้อย่างสวยงาม


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาเดินทางมาถึงแล้วกับเวทีสถานการณ์สุดท้าย ของภารกิจการจัดกิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้ชมส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งตลอดทั้งปีได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อออกพื้นที่ไปพบปะกับเครือข่ายพี่น้องในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยครั้งนี้ได้จัดเวทีฯในประเด็นเรื่องสุขภาวะ เป็นครั้งที่ 2 กับเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี และสมุทรสาคร ซึ่งเนื้อหาหลักในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมต่างก็ระดมความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย เนื่องจากหัวข้อค่อนข้างที่จะเปิดกว้างทำให้ได้ตัวอย่างสถานการณ์ในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปรวบรวมทำเป็นข้อเสนอต่อ ส.ส.ท. จำนวนมาก


อนึ่งด้านผู้นำชุมชนอย่างท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองเจ้าของสถานที่ ยังมองเห็นถึงความสำคัญและนำข้อมูลและประสบการณ์การทำงานมาแบ่งปันร่วมกับวิทยากรผู้ทรงเกียรติอีกหลายท่าน ทำให้การนำเข้าข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและเติมเต็มเนื้อหาซึ่งกันและกันเอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการปิดฉากการจัดเวทีฯสุดท้ายลงไปได้อย่างสวยงาม โดยระยะต่อไปคณะวิชาการสภาฯภาคฯคงจะต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อคัดกรองประเด็นที่มีความเข้มข้นเพื่อใช้นำเสนอเพื่อการพัฒนารายการของ ส.ส.ท. ต่อไป