สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเข้าร่วมกิจกรรม Media Lab# 2

เมื่อวันที่ 6-7 ส.ค. 60 สมาชิกสภาผู้ชมฯเข้าร่วมกิจกรรม Media Lab# 2 จัดขึ้นโดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส


          เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม Media Lab# 2  ณ ห้องกินนรี โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเชิญสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนทดลองฝึกการเป็นวิทยากร และประเมินความเห็นต่อรายการข่าวที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้แก่ รายการสถานีประชาชน และ ช่วงข่าวต่างๆของไทยพีบีเอส  กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งหวังให้สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้นำไปใช้ในการปรับกระบวนทัศน์การดำเนินงานเพื่อวางแผนในการรับฟังความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป