สภาผู้ชมฯ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความเห็น ดันปัญหาชาวบ้านเป็นประเด็นสาธารณะ
22 มิ.ย. 53
 
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ร่วมกับ เครือข่ายนิเวศวัฒนธรรมศึกษาและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ เพื่อเชื่อมโยงเป็นประเด็นสาธารณะ รวมถึงรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย  
   

สถานที่จัดประชุม ศาลาวัดบ้านโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

โดยมีกลุ่มชาวบ้านจากหลายพื้นที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย  อาทิ  กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการขุดลอกลำห้วยพะเนียง จ.หนองบัวลำภู   กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 500 กิโลโวลต์ (น้ำพอง 2 – อุดรธานี 3)  และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี 

กองทัพต้องเดินด้วยท้อง  ก่อนประชุมเติมพลังกันด้วยอาหารบ้านๆ รสเด็ด  จากนั้นจึงเริ่มต้นแลกเปลี่ยนสนทนากัน โดยมีการเล่าถึงสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่  โครงการพัฒนาต่างๆ ที่สร้างผลกระทบกับชาวบ้าน  แนวทางการเคลื่อนไหวต่อสู้ของแต่ละพื้นที่  ประสบการณ์ต่างๆ มีการถาม - ตอบกันอย่างไม่ขาดสาย ตลอดจนการมีข้อเสนอ และให้กำลังใจกันและกัน   

ซึ่งในวงคุยเห็นว่า  ทีวีไทยควรเพิ่มการนำเสนอ เรื่อง  โครงการของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน  โดยให้ข้อมูลที่เห็นภาพ เชื่อมโยงประเด็นท้องถิ่นที่ส่งผลถึงสาธารณะ  เพราะทุกวันนี้ความเจริญจากข้างนอกที่รัฐเอามาให้นั้น ได้ทำลายความเป็นชุมชนท้องถิ่นไปมาก คนสะดวกสบายจนลืมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เกิดความแตกต่างในชุมชนเพราะคิดเห็นต่างกันในการต่อสู้  

บางพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิต เช่น ความไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีแนวสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์พาดผ่านบ้านและที่นา ซึ่งอาจทำให้มีโอกาสเกิดโรคต่างๆ หรือบางพื้นที่ที่มีการขุดลอกลำพะเนียง การหาอยู่หากินก็ยากขึ้น เนื่องจากปลาและพืชน้ำหลายชนิดหายไปกับการขุดลอก แถมยังต้องเสียเงินลงทุนในการสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการเกษตรมากขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าตัวอีกด้วย  

ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ชาวบ้านอยากฝากให้สื่อช่วยนำเสนอถึงปัญหาไปสู่สาธารณชน ช่วยบอกสังคมข้างนอกว่า ความเจริญในความหมายของรัฐ กับความเจริญในความหมายของชาวบ้านไม่เหมือนกัน อย่ายัดเยียดอะไรที่ใหญ่เกินตัวมาให้พวกเขาอีกเลยหรือ รวมถึงการพัฒนาที่ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้สร้างปัญหาให้ชาวบ้านอย่างไร   

ส่วนช่วงนักข่าวพลเมืองที่ชาวบ้านสามารถทำข่าวได้เองนั้น มองว่าเป็นสื่อของภาคประชาชน และดีใจที่คนเล็กคนน้อยได้แสดงความเห็นผ่านสื่อทีวีไทย ซึ่งต่อไปอยากให้เปิดพื้นที่เรื่องของสิทธิชุมชนมากขึ้น   

จากนั้นลงพื้นที่ที่หนองหาน อ.กุมภวาปี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ งานนี้ทีมงานสภาผู้ชมฯ  ผู้มารับฟังความเห็นรู้สึกปลื้มใจไปตามๆ กัน เพราะชาวบ้านบอกว่า เป็นแฟนทีวีไทยและชมเชยว่าทำได้ดีแล้ว แต่ฝากถามถึงนักข่าวสิ่งแวดล้อม ที่ตอนนี้ไปทำข่าวการเมืองแล้วว่าจะได้พูดคุยสัมภาษณ์กันอีกไหมการลงพื้นที่จัดเวทีที่ จ.อุดรธานีจบลง แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านยังคงมีต่อไป และสื่อถือว่ามีบทบาทสำคัญในการติดตามประเด็นเพื่อหนุนเสริมและขับเคลื่อนสู่สังคม ซึ่งความจริงแล้วประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างวาระทางสังคม และช่วยกันผลักดันประเด็นนั้นๆ ให้ออกสู่สาธารณะได้เช่นกัน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางการสื่อสารของท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เขียนข่าวส่งให้กับสื่อต่างๆสามารถติดต่อผ่านกลไกของสื่อสาธารณะ ดังนี้

1.  การรับฟังของศูนย์เพื่อนทีวีไทย (feedback@thaipbs.or.th)

2.  โทรศัพท์  0-2791-1113 (ทุกวันเวลา 09.00 น. - 21.00 น.)

3.  ตู้ ปณ.59 ปณฝ.เสนานิคม กรุงเทพฯ 10902  การทำข่าวในช่วงนักข่าวพลเมือง หรือโพสต์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ทีวีไทย  www.tvthainetwork.com ทั้งนี้  เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหา ข้อเท็จจริงของชาวบ้านในพื้นที่ออกสู่สาธารณะและสร้างความตระหนักต่อสังคมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 
   
 
 
     
     
 
         
Copyright @ 2008 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ข้อสงวนสิทธิ์ | นโยบายสิทธิส่วนบุคคล | ติดต่อเว็บมาสเตอร์
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
อาคารสำนักงานใหญ่
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2790-2000, โทรสาร.(ส่วนกลาง) 0-2790-2020
โทรสาร. (ฝ่ายข่าว) 0-2790-2090
[แผนที่]