ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ภาพกิจกรรม
14
ภาพบรรยากาศสภาผู้ชมฯเข้าเยี่ยมคารวะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในเทศกาลสงกรานต์ 2560
(4 พ.ค. 60)
19
ประมวลภาพการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Facilitator
(30 มี.ค. 60)
19
ประมวลภาพการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2560
(9 ก.พ. 60)
21
ประมวลภาพการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 2/2559
(16 มี.ค. 59)
ข้อคิดต่อสภาผู้ชม
ข่าวเพื่อนสาธารณะ
ฟังความคิดนักศึกษา เมื่ออาจารย์คนหนึ่ง ‘ถูกไล่ออก’ บอกอะไร?
สถานการณ์ร้อนแรงในแวดวงอุดมศึกษารอบใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง หลัง “สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล” ถูกไล่ออก ด้วยเหตุละทิ้งราชการเกิน 15 วัน ลงนามเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2558 ก่อกระแสการเคลื่อนไหวในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อนักศึกษา...
(2 ก.ย. 58)