ทำเนียบรุ่น สมาชิกสภาผู้ชมฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ที่อยู่
75/2 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
คุณธนพร วิจันทร์
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานในระบบ
รองประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
ที่อยู่
177 จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
ที่อยู่
54 ม.5 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
อีเมล
เครือข่าย
สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ตภาค 3330โรตารีสากล
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
คุณไพฑูรย์ ทองสม
ความเชี่ยวชาญ
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายบริหาร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายพัฒนา
คุณฮาริส มาศชาย
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประธานการเงิน
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
จ.ส.ต.ณัชภณทร แจ่มศรี
ที่อยู่
89/375 ม.8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
ภาคเหนือตอนบน
คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
ที่อยู่
168/3 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
อีเมล
เครือข่าย
ผู้สูงอายุ
ภาคเหนือตอนล่าง
คุณอธิศ หวังซื่อกุล
ที่อยู่
39,41,43 ถนนเวสสุวรรณ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อีเมล
เครือข่าย
ผู้ประกอบการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คุณแสงระวี ดาปะ
ที่อยู่
17 ม.10 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
อีเมล
เครือข่าย
สำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คุณสมชัย ประจักษ์สูตร์
ที่อยู่
39/1 ม.12 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
เครือข่าย
บุคคล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณกาญจนา รอดประดิษฐ์
ที่อยู่
45/45 หมู่ที่ 3 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
อีเมล
เครือข่าย
ครูวิทยาศาสตร์ (เคมีเชิงฟิสิกส์)
ภาคกลาง-ตะวันตก
คุณอุบลวรรณ คงสว่าง
ที่อยู่
55/1 ม.2 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
อีเมล
เครือข่าย
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก
ภาคกลาง-ตะวันออก
จ.ส.ต.ณัชภณทร แจ่มศรี
ที่อยู่
89/375 ม.8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
ภาคใต้ตอนบน
คุณวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
ที่อยู่
370/25 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
ภาคใต้ตอนล่าง
คุณสุวรรณ อ่อนรักษ์
ที่อยู่
220/1 ม.1 ต.คูหาใต้ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา 90180
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
ภาคเหนือตอนบน
คุณอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
ที่อยู่
188/3 ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
ภาคเหนือตอนล่าง
คุณอนัน จันทราภิรมย์
ที่อยู่
27/1 ม.4 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
อีเมล
เครือข่าย
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คุณจิตติ กิจพงษ์ประพันธ์
ที่อยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
อีเมล
เครือข่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คุณนิชรา บุญตะนัย
ที่อยู่
45 ม.1 ต.แจระแม อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง
ที่อยู่
72/261 หมู่บ้านนนท์ทิวาการ์เด้น ถนนติวานนท์ หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล
เครือข่าย
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ภาคกลาง-ตะวันออก
คุณวิชดา นฤวรพัฒน์
ที่อยู่
25/64 ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
อีเมล
เครือข่าย
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออก
ภาคกลาง-ตะวันตก
คุณพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์
ที่อยู่
28/2 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
เครือข่าย
ผู้บริโภคภาคตะวันตก
ภาคใต้ตอนบน
คุณเอกนัฐ บุญยัง
ที่อยู่
420 ถนนอ่าวลึก–พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
เครือข่าย
สภาองค์กรชุมชน
ภาคใต้ตอนล่าง
คุณอัสรา รัฐการัณย์
ที่อยู่
109/14 ถนนยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อีเมล
เครือข่าย
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
คุณวรินธร ลับไพรี
ที่อยู่
358/12 (พิบูลย์คอนโด) ซ.เขมาเนรมิตร ถ.ประชาราษฎร์ สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มการศึกษาทางเลือก
คุณสกุลศรี บุญโชติอนันต์
ที่อยู่
365 ซ.รังสิต-นครนายก 44/1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
อีเมล
เครือข่าย
กลุ่มศักยภาพพลังบวกออทิสซึ่ม
กลุ่มการศึกษาในระบบ
คุณสมจิต สุวรรณบุษย์
ที่อยู่
160 ม.2 ถ.ราษฎบูรณะ1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
อีเมล
เครือข่าย
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กลุ่มเกษตรกร
คุณวลัยพร ภูมิรัตน์
ที่อยู่
136 หมู่ 10 ( หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
เครือข่าย
เกษตรกร ไร่สตรอเบอร์รี่
กลุ่มคนจนเมือง
คุณประสมทรัพย์ บุญเลิศ
ที่อยู่
79/1 ซ.อินทามระ 23 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมล
เครือข่าย
เครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด กทม.
กลุ่มคนพิการ
คุณแสงเดือน สุระเดช
ที่อยู่
221/6 ซ.ประชาอุทิศ 5 แยก 3-2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
อีเมล
เครือข่าย
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กลุ่มครอบครัว
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ที่อยู่
75/2 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณเทอดศักดิ์ จำนงค์ศิลป์
ที่อยู่
63/107 ซ.ราษฎร์พัฒนา5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
คุณเกรียงไกร ชีช่วง
ที่อยู่
1 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มฐานทรัพยากรธรรมชาติ
คุณมะลิ ทองคำปลิว
ที่อยู่
225 ม.4 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
อีเมล
เครือข่าย
ทรัพยากรดินน้ำป่าภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
คุณพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม
ที่อยู่
545/1 ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
เครือข่าย
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
คุณวิเชียร เจษฎากานต์
ที่อยู่
212 ม.2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
อีเมล
เครือข่าย
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มนักวิชาการและการวิจัย
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
ที่อยู่
177 จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มประมง
คุณวิทวัส เทพสง
ที่อยู่
27 ม.2 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
อีเมล
เครือข่าย
เครือข่ายชาวเลอันดามัน
กลุ่มผู้สูงอายุ
คุณอรวรรณ โอวรารินท์
ที่อยู่
854/7-8 หมู่บ้านอยู่เจริญ ถ. รัชดาภิเษก 3 ซ.ชานเมือง21 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
คุณนรินทร์ ปากบารา
ที่อยู่
181หมู่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อีเมล
เครือข่าย
สถานีเด็กใต้จายข่าว
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
คุณเสถียร ทันพรม
ที่อยู่
5 หมู่ที่ 5 ต.กุดปลาดุก อ.กิ่งอำเภอชื่นชม จ.มหาสารคาม44160
อีเมล
เครือข่าย
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ
คุณณีรมล สุทธิพรรณพงศ์
ที่อยู่
306/18 การเคหะทุ่งสองห้อง กำแพงเพชร 6 ซอย 7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เครือข่าย
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
กลุ่มแรงงานในระบบ
คุณสมพร ขวัญเนตร
ที่อยู่
324/88 ม.5 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เครือข่าย
สมานฉันท์แรงงงานไทย
กลุ่มศาสนาหรือกลุ่มกิจกรรมทางศาสนา
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
ที่อยู่
วัดทุ่งไผ่ 111 ม.10 ต.บางหมาก อ.เมือง จ. ชุมพร 86000
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
คุณปริศนา สำราญกิจ
ที่อยู่
ข1- 210 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
ที่อยู่
54 ม.5 ถนนเทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
อีเมล
เครือข่าย
สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ตภาค 3330โรตารีสากล
กลุ่มส่งเสริมสถานภาพสตรี
คุณธัญชนก หอมขาว
ที่อยู่
165 ม.8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มสภาอุตสาหกรรม
คุณนิกร สุศิริวัฒนนนท์
ที่อยู่
33/234 ซ.6/5 หมู่บ้านลดาวัลย์ ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ
อีเมล
เครือข่าย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่มสิ่งแวดล้อม
คุณรัฐ เรืองโชติวิทย์
ที่อยู่
83 แยก 5 ซอยสุขุมวิท 36 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จ.กรุงเทพ 10110
อีเมล
เครือข่าย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสิทธิมนุษยชน
คุณสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข
ที่อยู่
517/2 ถ.เทศบาล 12 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มสื่อกระจายเสียงภาคพลเมือง
คุณอานนท์ มีศรี
ที่อยู่
556/ 475 หมู่ 5 ตำบลปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80260
อีเมล
เครือข่าย
สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้
คุณอัมพร วาภพ
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มสื่อพื้นบ้าน
คุณอภิวัตร กูบกระโทก
ที่อยู่
11 ม.9 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มสุขภาพ
คุณบุษยา คุณากรสวัสดิ์
ที่อยู่
96/3 ( 303 ) หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล
เครือข่าย
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.เชียงใหม่
กลุ่มหลากหลายทางเพศ
คุณแก้วตา แสงสุข
ที่อยู่
225/418 ม.5 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
อีเมล
เครือข่าย
องค์กรทางเลือกของเรา (Our Choice)
กลุ่มหอการค้า
คุณอานนท์ วาทยานนท์
ที่อยู่
103/1 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
อีเมล
เครือข่าย
บุคคล
กลุ่มองค์กรผู้บริโภค
คุณโสภิดา มลมาด
ที่อยู่
16/8 หมู่ที่ 4 ถนนมาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
อีเมล
เครือข่าย
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สุพรรณบุรี