ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทิศทางสื่อสาธารณะ ร่วมกับสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 ไทยพีบีเอส เปิดเวทีจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอส และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2565 (5 เม.ย. 65)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภูมิภาคกลาง จัดเวทีกรณีท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภูมิภาคกลาง จัดเวทีกรณีท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทางทะเลฝั่งตะวันออก โดยมีเครือข่ายชาวบ้าน ชาวประมง และผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่กว่า 14 เครือข่าย (14 ก.พ. 65)
"ณัฐวุฒิ อุปปะ" ได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสคนใหม่
นายณัฐวุฒิ อุปปะ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการคนใหม่ พร้อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 จำนวน 2 คน (9 ก.พ. 65)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ระดมความเห็น เน้น "มุ่งกระจายอำนาจและความเป็นอิสระ" ปี 65
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ ในหัวข้อ "ทิศทางการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2565" เพื่อทบทวนกลไกลการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมฯ ทางวิชาการและการเชื่อมโยงเนื้อหา (17 ม.ค. 65)
ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนผู้ที่ลาออกไป
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 เห็นสมควรแต่งตั้งนายอุดม อินทร์จันทร์ และนายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย เป็นสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 แทนผู้ลาออกไป (10 ม.ค. 65)
สภาผู้ชมฯ จัด กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2564
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมรับชม Facebook live กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 "สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ" 19 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. (18 ธ.ค. 64)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ "15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี" 13 ต.ค. นี้
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ "15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี" 13 ต.ค. นี้ ผ่าน Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS (11 ต.ค. 64)
ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส รุ่นที่ 6
นายชำนัญ ศิริรักษ์ ได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกสภาผู้ชมฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (13 พ.ค. 64)
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 เห็นสมควรแต่งตั้งนางกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ บุคคลตามบัญชีรายชื่อสำรองเป็นสมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6 แทนสมาชิกผู้ที่ลาออกจากสมาชิกภาพ (2 พ.ค. 64)
ไทยพีบีเอสจัดปฐมนิเทศออนไลน์ แนะภารกิจ นโยบายสำคัญ และเป้าหมายของสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6
ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการชุดใหม่ รุ่นที่ 6 จำนวน 50 คน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 (23 เม.ย. 64)