ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 พร้อมเดินหน้าร่วมกันพัฒนาสื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ตามกลุ่มพื้นที่จังหวัดในแต่ละภูมิภาค จำนวน 50 คน พร้อมเดินหน้าร่วมกันพัฒนาสื่อสาธารณะ (11 มิ.ย. 67)
รับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส วันที่ 4 - 18 เม.ย. 67
รับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 วันที่ 4 - 18 เม.ย. 67 แบ่งเป็นกลุ่มภูมิภาค 10 กลุ่ม (2 เม.ย. 67)
เริ่มกระบวนการสรรหา! เตรียมประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ระหว่างวันที่ 4 - 18 เม.ย. นี้
ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาระดับภูมิภาค เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. และประกาศระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2567 ก่อนเตรียมประกาศรับสมัคร วันที่ 4 - 18 เม.ย. นี้ (1 เม.ย. 67)
สภาผู้ชมฯ ภูมิภาคกลาง หวังไทยพีบีเอส เป็นแกนกลางภาคพลเมือง
ระดมสมองเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง หวังไทยพีบีเอส เป็นแกนกลางภาคพลเมือง สื่อสารสถานการณ์ภัยพิบัติแบบดิจิทัล พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม ผลักดัน พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ด้าน ผอ.ไทยพีบีเอส แย้มทิศทางปี 2567 มุ่งปรับตัว - ยกระดับ เดินหน้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัล 100% พร้อมให้คำมั่นเป็นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่าอย่างคุ้มค่า (20 ต.ค. 66)
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา (ประเภทสัญญาจ้าง)
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง ตะวันตก ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา (19 ม.ค. 66)
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลางตะวันตก
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลางตะวันตก วันที่ 10 ม.ค. 66 (9 ม.ค. 66)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา
สภาผู้ชมฯ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา (19 ธ.ค. 65)
ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทิศทางสื่อสาธารณะ ร่วมกับสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 ไทยพีบีเอส เปิดเวทีจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอส และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2565 (5 เม.ย. 65)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภูมิภาคกลาง จัดเวทีกรณีท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภูมิภาคกลาง จัดเวทีกรณีท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทางทะเลฝั่งตะวันออก โดยมีเครือข่ายชาวบ้าน ชาวประมง และผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่กว่า 14 เครือข่าย (14 ก.พ. 65)
"ณัฐวุฒิ อุปปะ" ได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสคนใหม่
นายณัฐวุฒิ อุปปะ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการคนใหม่ พร้อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 จำนวน 2 คน (9 ก.พ. 65)