ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ "15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี" 13 ต.ค. นี้
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ "15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี" 13 ต.ค. นี้ ผ่าน Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS (11 ต.ค. 64)
ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส รุ่นที่ 6
นายชำนัญ ศิริรักษ์ ได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกสภาผู้ชมฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (13 พ.ค. 64)
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 เห็นสมควรแต่งตั้งนางกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ บุคคลตามบัญชีรายชื่อสำรองเป็นสมาชิกสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6 แทนสมาชิกผู้ที่ลาออกจากสมาชิกภาพ (2 พ.ค. 64)
ไทยพีบีเอสจัดปฐมนิเทศออนไลน์ แนะภารกิจ นโยบายสำคัญ และเป้าหมายของสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6
ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการชุดใหม่ รุ่นที่ 6 จำนวน 50 คน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19 (23 เม.ย. 64)
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 เห็นควรแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 จำนวน 35 คน (12 มี.ค. 64)
สภาผู้ชมฯ จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมฯ จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และถอดบทเรียนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี (3 ม.ค. 64)
สภาผู้ชมฯ จัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่"
สภาผู้ชมฯ จัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพ (3 ม.ค. 64)
สภาผู้ชมฯ จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม "ทำไมสังคมไทย จึงเหลื่อมล้ำ" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ (3 ม.ค. 64)
การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2563
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 4/2563 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (3 ม.ค. 64)
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 เห็นสมควรแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนสมาชิกผู้พ้นจากสมาชิกภาพ จำนวน 2 คน (27 ส.ค. 63)