ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา (ประเภทสัญญาจ้าง)
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง ตะวันตก ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา (19 ม.ค. 66)
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลางตะวันตก
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลางตะวันตก วันที่ 10 ม.ค. 66 (9 ม.ค. 66)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา
สภาผู้ชมฯ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา (19 ธ.ค. 65)
ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทิศทางสื่อสาธารณะ ร่วมกับสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 ไทยพีบีเอส เปิดเวทีจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอส และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2565 (5 เม.ย. 65)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภูมิภาคกลาง จัดเวทีกรณีท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภูมิภาคกลาง จัดเวทีกรณีท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทางทะเลฝั่งตะวันออก โดยมีเครือข่ายชาวบ้าน ชาวประมง และผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่กว่า 14 เครือข่าย (14 ก.พ. 65)
"ณัฐวุฒิ อุปปะ" ได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสคนใหม่
นายณัฐวุฒิ อุปปะ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการคนใหม่ พร้อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 จำนวน 2 คน (9 ก.พ. 65)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ระดมความเห็น เน้น "มุ่งกระจายอำนาจและความเป็นอิสระ" ปี 65
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ ในหัวข้อ "ทิศทางการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2565" เพื่อทบทวนกลไกลการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมฯ ทางวิชาการและการเชื่อมโยงเนื้อหา (17 ม.ค. 65)
ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนผู้ที่ลาออกไป
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 เห็นสมควรแต่งตั้งนายอุดม อินทร์จันทร์ และนายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย เป็นสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 แทนผู้ลาออกไป (10 ม.ค. 65)
สภาผู้ชมฯ จัด กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2564
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมรับชม Facebook live กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 "สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ" 19 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. (18 ธ.ค. 64)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ "15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี" 13 ต.ค. นี้
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS ชวนชมเสวนาออนไลน์ "15 ปี สื่อสาธารณะจะไปทางไหนดี" 13 ต.ค. นี้ ผ่าน Facebook สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ Thai PBS (11 ต.ค. 64)