ข่าวสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สภาผู้ชมฯ ภูมิภาคกลาง หวังไทยพีบีเอส เป็นแกนกลางภาคพลเมือง
ระดมสมองเวทีสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง หวังไทยพีบีเอส เป็นแกนกลางภาคพลเมือง สื่อสารสถานการณ์ภัยพิบัติแบบดิจิทัล พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วม ผลักดัน พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ ด้าน ผอ.ไทยพีบีเอส แย้มทิศทางปี 2567 มุ่งปรับตัว - ยกระดับ เดินหน้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัล 100% พร้อมให้คำมั่นเป็นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่าอย่างคุ้มค่า (20 ต.ค. 66)
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา (ประเภทสัญญาจ้าง)
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง ตะวันตก ประเภทสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา (19 ม.ค. 66)
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลางตะวันตก
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลางตะวันตก วันที่ 10 ม.ค. 66 (9 ม.ค. 66)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา
สภาผู้ชมฯ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลางตะวันตก (ลูกจ้างโครงการ) 1 อัตรา (19 ธ.ค. 65)
ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทิศทางสื่อสาธารณะ ร่วมกับสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 ไทยพีบีเอส เปิดเวทีจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอส และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2565 (5 เม.ย. 65)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภูมิภาคกลาง จัดเวทีกรณีท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสภูมิภาคกลาง จัดเวทีกรณีท่อน้ำมันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทางทะเลฝั่งตะวันออก โดยมีเครือข่ายชาวบ้าน ชาวประมง และผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่กว่า 14 เครือข่าย (14 ก.พ. 65)
"ณัฐวุฒิ อุปปะ" ได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสคนใหม่
นายณัฐวุฒิ อุปปะ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการคนใหม่ พร้อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 จำนวน 2 คน (9 ก.พ. 65)
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ระดมความเห็น เน้น "มุ่งกระจายอำนาจและความเป็นอิสระ" ปี 65
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกสภาผู้ชมฯ ในหัวข้อ "ทิศทางการดำเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2565" เพื่อทบทวนกลไกลการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมฯ ทางวิชาการและการเชื่อมโยงเนื้อหา (17 ม.ค. 65)
ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการแทนผู้ที่ลาออกไป
มติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 เห็นสมควรแต่งตั้งนายอุดม อินทร์จันทร์ และนายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย เป็นสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 แทนผู้ลาออกไป (10 ม.ค. 65)
สภาผู้ชมฯ จัด กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี 2564
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เชิญชวนเครือข่ายร่วมรับชม Facebook live กิจกรรมสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 "สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ" 19 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. (18 ธ.ค. 64)