ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 - 30 ม.ค.65 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดการประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต โฮเต็ล หลักสี่ กรุงเทพฯ
แกลอรี่