ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญครั้งที่ 2/2562

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
แกลอรี่