ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2562

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 19 - 20 ต.ค. 62 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
แกลอรี่