ประกาศจัดจ้างนักวิชาการ

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. จัดจ้างนักวิชาการ โดยส่งเอกสารข้อเสนอการสมัครพร้อมหลักฐานและผลงานได้ถึงวันที่ 21 ม.ค. 63


ดาวน์โหลดไฟล์