ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกรุงเทพและปริมณฑล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกรุงเทพและปริมณฑล ในวันที่ 25 ม.ค. 62


          ตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้มีประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประเภทสัญญาจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปริมณฑลดังต่อไปนี้

  1. นางสาวจิราพร  ศรีเพชร
  2. นางสาวนิษฐกานต์  สาริกา
  3. นายภูริณัฐ  แก้วแจ้ง
  4. นายศิวนนท์  ศรีวาจา
  5. นายสุรวัช  สุนทรศารทูล
  6. นายรวิศุทธ์  คณิตกุลเศรษฐ์

          ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันที่ 25 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ห้อง AM 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (อาคารอำนวยการ) จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2415 หรือ 081-869-7171 ในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.