สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส จัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2562

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 - 28 เม.ย. 62 เพื่อรายงานผลการการทำงานในไตรมาสแรก และร่วมวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2


เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2562 ขึ้น ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการการทำงานในไตรมาสแรก และร่วมวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562

โดยในวันที่ 28 เมษายน 2562 ได้จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ "สื่อสาธารณะกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ปี 2562" ซึ่งรับเกียรติจาก นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส, ผ.ศ. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), อาจารย์สุนี ไชยรส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต, อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการและสื่อมวลชน และนายคณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการกลุ่มข่าวสืบสวนสอบสวนและบริหารศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอส เป็นวิทยากรเสวนา ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสภารับทราบข้อมูลใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2562 ต่อไป