สภาผู้ชมฯ จัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่"

สภาผู้ชมฯ จัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพ


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีการจัดงานสมัชชาเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติประจำปี 2563 "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่" ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ทยพีบีเอส กรุงเทพ   โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรม

Me641101

Me641102

โดยมีผู้ผลิตรายการพบผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส กิจกรรม C-site, รายงานข่าว, ข.ขยับ X , รายการ ALTV ดำเนินรายการ โดยนางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

Me641103

Me641104

Me641105

Me641106

Me641107

Me641108

Me641109

Me641110

Me641111

Me641112

ในช่วงบ่ายพิธีเปิดงานโดยรับเกียรติจาก รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล และมอบรางวัลแก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมงาน 

Me641113

Me641114

และกิจกรรมคืนข้อมูลการดำเนินงานระดับภูมิภาค โดยผู้แทน 5 ภูมิภาค

Me641115

Me641116

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวทีเสวนา "ไทยพีบีเอส สื่อแห่งการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ นำสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่" โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการเข้าร่วมเสวนา

  • ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ
  • นายเอกชัย อิสระทะ สมาคมพิทกษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา จังหวัดสงขลา
  • รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
  • นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
  • นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  • ดำเนินรายการโดย นายวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส

Me641117

Me641118

Me641119

Me641120

Me641121

Me641122

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้มอบข้อเสนอที่ได้รวบรวมจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟังทั้ง 5 ภูมิภาคและเติมเต็มข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อมอบให้ ส.ส.ท.ได้นำไปใช้พัฒนาการให้บริการและผลิตรายการ รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และการมีส่วนร่วมกับภาคีหุ้นส่วนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

Me641124

Me641123