สมาชิกสภาผู้ชมฯ ยื่นหนังสือให้กำลังใจการทำงานของไทยพีบีเอส

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ยื่นหนังสือสนับสนุนไทยพีบีเอสในการทำหน้าที่ นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือสนับสนุนและให้กำลังใจสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นในการปกป้องชุมชนของตนเอง ซึ่งบทบาทดังกล่าวควรเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ