รู้จักกับสมาชิกสภาผู้ชม ฯ

ประธานสภาผู้ชม ฯ
คุณธนพร วิจันทร์
ที่อยู่
31 ม.1 หมู่บ้านดงยาง ถ.สุดบรรทัด ต.ตลาดเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานในระบบ
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายวิชาการและกฎหมาย
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายบริหาร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
ที่อยู่
99/45 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ายพัฒนา
คุณฮาริส มาศชาย
ที่อยู่
130 ม.3 หมู่บ้านคลองหมาก ถ.มัสยิดคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
ประธานการเงิน
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ที่อยู่
155/1หมู่บ้านโสภาราม ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
เลขานุการสภาผู้ชม ฯ
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ที่อยู่
206 ม.7 หมู่บ้านโพธิ์ทอง ถ.พังโคร-บึง ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
ภูมิภาคเหนือ
คุณอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
ที่อยู่
188 / 3 ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
ที่อยู่
168/ 3 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณรณชัย ชัยนิวัฒนา
ที่อยู่
101/ 6 ถ.ประเวศนคร ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
คุณสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
ที่อยู่
33 ม.9 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคเหนือ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณแสงระวี ดาปะ
ที่อยู่
3 ซ.10 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณนิชรา บุญตะนัย
ที่อยู่
318 /17 ม.12 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณรพินทร์ ยืนยาว
ที่อยู่
188/1 ม.2 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
คุณสมจิตร ศรีลาโพธิ์
ที่อยู่
105 ม.4 หมู่บ้านคำบอน ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคอีสาน
ภูมิภาคกลาง
คุณอุบลวรรณ คงสว่าง
ที่อยู่
55/1 ม.2 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณวิชดา นฤวรพัฒน์
ที่อยู่
62/83 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณวลัยรัถยา พิทธยาพิทักษ์
ที่อยู่
19-21 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
คุณมงคล จรัสนิรัติศัย
ที่อยู่
2/69 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกลาง
ภูมิภาคใต้
คุณวิระ ปัจฉิมเพ็ชร
ที่อยู่
370/25 ม.4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณมูฮำหมัด ดือราแม
ที่อยู่
164 ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณศักดิ์กมล แสงดารา
ที่อยู่
95/3 ม.3 ต.บางรัก อ.กันตัง จ.ตรัง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
คุณอนันต์ เขียวสด
ที่อยู่
66 ม.5 หมู่บ้านทุ่งคา ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคใต้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณปรกธณ แสงนิล
ที่อยู่
180 หมู่บ้านเปรมประชาการ ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพฯ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
ที่อยู่
1055/79 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณสุดศิริ ทากาโน
ที่อยู่
30 ม.10 หมู่บ้านต.รวมโชค แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
คุณธดากรณ์ สุทธิพร
ที่อยู่
328/54 ม.2 หมู่บ้านเคหะทุ่งสองห้อง ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ตัวแทนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
คุณธัญชนก หอมขาว
ที่อยู่
165 ม.8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ที่อยู่
17 ซ.อารีย์สัมพันธ์ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ครอบครัว
คุณเพ็ญศรี โพธิ์แหน
ที่อยู่
331 ม.2 หมู่บ้านวังไผ่ ถ.ชัยนาทสรรคบุรี ต.ชัยนาท อ.เมือง จ. ชัยนาท
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ผู้สูงอายุ
คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ
ที่อยู่
686/ 5 หมู่บ้านวุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ผู้บริโภค
คุณฐาปนี โปร่งรัศมี
ที่อยู่
2/151 ซ. พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมสถานภาพสตรี
กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้
คุณสมจิต สุวรรณบุษย์
ที่อยู่
160 ม.2 ถ.ราษฎร์บูรณะ1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาในระบบ
คุณวศิน มหัตนิรันดร์กุล
ที่อยู่
177 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
คุณสุทธิพงษ์ ปิโย
ที่อยู่
47 ม.5 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
คุณเกียรติกร อัตรสาร
ที่อยู่
206 ม.7 หมู่บ้านโพธิ์ทอง ถ.พังโคร-บึง ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เด็กและเยาวชน
คุณบูรณ์เชน สุขคุ้ม
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
นักวิชาการและการวิจัย
กลุ่มสื่อสาธารณะ
คุณอภิวัตร กูบกระโทก
ที่อยู่
23/9 เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สื่อพื้นบ้าน
คุณปียาภรณ์ พุ่มพวง
ที่อยู่
99/4 ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณฉัตรชัย สุวาทิต
ที่อยู่
247 ซ.ริมคลองบางกอกน้อย ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง
คุณฮาริส มาศชาย
ที่อยู่
130 ม.3 หมู่บ้านคลองหมาก ถ.มัสยิดคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
เครือข่ายสังคมออนไลน์
คุณปริญญา แทนวงษ์
ที่อยู่
150 ม.5 บ้านตะโม่ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลน์ภาคพลเมือง
กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
คุณร่มไทร ทิพยเศวต
ที่อยู่
61/250 ม.6 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา3 (รังสิตคลอง 4) ถ.ไสวประชาราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สภาอุตสาหกรรม
คุณธนพร วิจันทร์
ที่อยู่
31 ม.1 หมู่บ้านดงยาง ถ.สุดบรรทัด ต.ตลาดเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานในระบบ
คุณปนิธิ ศิริเขต
ที่อยู่
192/4 ซ.ราชวิถี18 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
แรงงานนอก / ในระบบ
คุณสถิรพงศ์ สุรินทร์วรางกูร
ที่อยู่
88/8 ม.5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
คุณวรัญญา ท้วมสัมฤทธิ์
ที่อยู่
6 ม.2 บ้านหนองแสะ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจและผู้ประกอบการ
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ ร.ต.หญิง สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ที่อยู่
155/1หมู่บ้านโสภาราม ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
คุณพรรณา ราชิวงค์
ที่อยู่
72 ม.7หมู่บ้านนาแล ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
ความเชี่ยวชาญ
เกษตรกร
คุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล
ที่อยู่
99/45 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
คุณสมพร แผนสมบูรณ์
ที่อยู่
17/87 ถ.ปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
คุณอดิเรก สังข์นุช
ที่อยู่
11 ถนนเตชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
ที่อยู่
วัดทุ่งไผ่ 111 ม. 10 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ศาสนา
คุณเธียรศักดิ์ ปิยธรรมสิริ
ที่อยู่
46/4 ม.8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาประชาธิปไตย
คุณบดินทร์ พลธรส
ที่อยู่
33/8 ม.7 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ความหลากหลายทางเพศ
คุณไวยิ่ง ทองบือ
ที่อยู่
118 ม.8 ซ. 6 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
คุณธนากร พรมลิ
ที่อยู่
214 ม.1 หมู่บ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ
ศิลปวัฒนธรรม