ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ 21 มี.ค. 63


         ตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้มีประกาศเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ประเภทสัญญาจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปริมณฑล ดังต่อไปนี้

          จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ  สำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ห้อง AM 401 ชั้น 4 อาคาร A  จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น  กรุณาติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเข้าสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ได้ที่เบอร์  02-790-2402 หรือ 081-655-7187  ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น.