การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2562

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส จัดประชุมสามัญครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19- 20 ม.ค. 62 เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารสภาผู้ชมฯชุดใหม่ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562


          การประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 19- 20 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 19- 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้จัดประชุมสามัญครั้งที่ 1/2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อคัดเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารสภาผู้ชมฯ ชุดใหม่ รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาติ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2562 ต่อไป