ประกาศแต่งตั้งรองประธานสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการคนใหม่แทนผู้ลาออก