ภาพบรรยากาศเวทีกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ

สมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเวทีกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมคุณภาพ ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ณ ห้องโถงด้านข้างห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
แกลอรี่