ไทยพีบีเอสเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทิศทางสื่อสาธารณะ ร่วมกับสภาผู้ชมฯ รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 ไทยพีบีเอส เปิดเวทีจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอส และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 ไทยพีบีเอส เปิดเวทีจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือ ระหว่างไทยพีบีเอส และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี 2565 โดยมี รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน และทิศทางสื่อสาธารณะ ก้าวต่อไปกับไทยพีบีเอส ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ 1 - 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส


โดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 ทุกภูมิภาค ร่วมรับฟังทิศทางและยุทธศาสตร์ ส.ส.ท. ปี 2565 เป็นการก้าวต่อไปในปีที่ 15 ของไทยพีบีเอส โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันสื่อสาธารณะคอยอยู่เคียงข้าง ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนมาโดยตลอด พร้อมให้บริการข่าวสาร สาระความรู้ และความบันเทิงที่สร้างสรรค์ เพื่อมุ่งยกระดับความรู้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนไปสู่สังคมที่ยั่งยืน สังคมที่มีความเป็นธรรม และสังคมที่เป็นพลเมืองแห่งคุณภาพ

New65040506

นอกจากนี้ ไทยพีบีเอส พร้อมจะจุดชนวน เปิดประเด็นให้สังคมได้รับรู้ว่า ไทยพีบีเอส ยังคงมีประเด็นร้อนในสังคม ซึ่งถ้าไม่มีใครหยิบขึ้นมาแก้ปัญหา จะกลายเป็นชนวนระเบิดครั้งใหญ่ คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ฝังรากในสังคมมาอย่างยาวนาน โดยบทบาทของสื่อสาธารณะ คือการสร้างความตระหนักและชี้จุดปัญหาของสังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนสามารถร่วมกันแก้ไขได้ พร้อมจับมือทุกภาคส่วน เชิญชวนทุกคนมาร่วมระดมสมองในการหาหนทางให้กับประเทศชาติบนหลักการการมีส่วนร่วมอย่างสันติและสร้างสรรค์ ผลักดันให้เกิดข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อหาทางออกร่วมกัน และเสริมสร้างโอกาส ทักษะ สมรรถนะ คือการมองเห็นกลุ่มเปราะบางจำนวนมาก ที่ถูกผลักให้หล่นลงไป

เพราะฉะนั้น ไทยพีบีเอส จะพัฒนางานสื่อสาร นำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างอาชีพ และเสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกกลุ่ม ปิดท้ายด้วยบทบาทที่สำคัญของความเป็นสื่อสาธารณะ คือการลดช่องว่าง และการผลิตงานให้เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มให้มากที่สุด

โดยภายในกิจกรรมประสานความร่วมมือฯ ได้มีการนำเสนอเป้าหมายและบทบาทของสภาผู้ชมฯ รวมถึงแนวทางการทำแผน และการบริหารโครงการแบบกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการแต่ละสำนัก มาร่วมบรรยายให้ความรู้ แนะนำผลิตภัณฑ์ของไทยพีบีเอส ที่เป็นมากกว่าทีวี พร้อมเสิร์ฟแพลตฟอร์มตามไลฟ์สไตล์ให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น VIPA , Podcast , ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก หรือ The Active เป็นต้น

พร้อมสร้างสรรค์รายการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ผ่านงานละคร งานสารคดีและสารประโยชน์ สอดแทรกเนื้อหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมสูงวัย และสภาวะแวดล้อมความสมดุลทางธรรมชาติ เต็มอิ่มกับงานข่าวอย่างเข้มข้น โดย ไทยพีบีเอส เชื่อมโยงข่าวตลอดวัน ทั้ง On Air – Online เพื่อการสร้างความแตกต่าง โดดเด่นด้วยเนื้อหา ที่มาจากมุมมองอย่างลุ่มลึกรอบด้าน เล่าเรื่องที่น่าสนใจชวนให้ติดตาม เพื่อยกระดับข่าวจากท้องถิ่นสู่ภูมิภาคไปจนถึงนโยบาย