ความเห็นหลากหลายกับการมีสภาผู้ชมและผู้ฟัง

"เห็นว่ามาจากหลายกลุ่มอาชีพ คิดว่าพอมีความหลากหลาย ก็จะดูน่าสนใจ น่าจะทำให้ทีวีมันดีขึ้นได้"


"เห็นว่ามาจากหลายกลุ่มอาชีพ คิดว่าพอมีความหลากหลาย ก็จะดูน่าสนใจ น่าจะทำให้ทีวีมันดีขึ้นได้"

 

"น่าสนใจที่เราจะเป็นส่วนหนึ่ง แล้วช่วยกันดูว่าอะไรจำเป็นหรือไม่จำเป็น เพราะว่าแต่ละคนคงมีความต้องการที่จะเสพสื่อที่ต่างกัน"

"คงเป็นความหลากหลาย และเป็นทีวีที่เหมือนกับ lead จากความต้องการของผู้ชมจริง ๆ โดยที่มาจากหลาย ๆ กลุุ่ม "

"สภา ผู้ชมของทีวีไทย ก็คงสื่อความหมายของทีวีสาธารณะได้ดีทีเดียว การเปิดโอกาสให้คนที่เป็นคนดูได้แสดงความคิดเห็น ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วครับ"