สภาผู้ชมฯช่วยให้เห็นในสิ่งที่อยากดู

"ไม่เคยมีการทำงานลักษณะนี้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์มาก่อน คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ที่เราจะได้เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นปากเสียง ที่จะบอกว่า เราดูแล้วรู้สึกอย่างไร ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร อยากเห็นอะไรในทีวี"


"ไม่เคยมีการทำงานลักษณะนี้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ มาก่อน คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ที่เราจะได้เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นปากเสียง ที่จะบอกว่า เราดูแล้วรู้สึกอย่างไร ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร อยากเห็นอะไรในทีวี"