ตัวแทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

"สภาผู้ชมเป็นความคิดริเริ่มที่ดี กับการกำหนดรูปแบบหรือเนื้อหาสาระรายการออกมาให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ เป็นเรื่องที่ดีมาก"


"สภาผู้ชมเป็นความคิดริเริ่มที่ดี กับการกำหนดรูปแบบหรือเนื้อหาสาระรายการออกมาให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ เป็นเรื่องที่ดีมาก"

 

"ดีใจ นะครับที่ไทยพีบีเอสมีโครงการ "สภาผู้ชมฯ" เพราะมันถึงเวลาแล้วที่ผู้ชมอย่างเราๆ จะเปลี่ยนฐานะจากผู้บริโภคอย่างเดียว มาเป็น "ผู้มีสิทธิที่จะนำเสนอสิ่งที่เราอยากจะรู้ และอยากจะเข้าถึงจริง ๆ ดีกว่าจะให้สื่อป้อนข้อมูลให้เราเพียงฝ่ายเดียว"

"การ เกิดขึ้นขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ มันเป็นเหมือนการมีหลักประกันสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ไทยพีบีเอสเป็นองค์กรที่ตอบสนองช่วยแก้ไขและคลี่คลายปัญหา รวมถึงกลุ่มคนพิการอย่างพวกผมด้วย"