ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นส่วนทางสังคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าและหุ้นสร้างทางสังคม เรื่อง “ทำไมสังคมไทย จึงเหลื่อมล้ำ” เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ
แกลอรี่