งานปฐมนิเทศแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมไทยพีบีเอส ได้จัดงานปฐมนิเทศแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3 ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตามการแต่งตั้งของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและฟังรายการ รุ่นที่ 2 ที่กำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้
แกลอรี่