สภาผู้ชมฯ ตอกย้ำประเด็นผู้สูงอายุ จัดเวทีฯ รีเทิร์นครั้งที่ 2 กับกลุ่มเป้าหมาย 3 จังหวัดปริมณฑล

สภาผู้ชมฯส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์เรื่องผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 โดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นโดยเชิญกลุ่มคนวัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ มาเข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อเสนอมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและผลิตเนื้อหาของ รายการของ ส.ส.ท. ทั้งหน้าจอและหลังจอเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล จัดเวทีรับฟังเชิงสถานการณ์เรื่องผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 โดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นโดยเชิญกลุ่มคน 3 วัย คือ วัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ มาเข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อเสนอมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและผลิตเนื้อหาของ รายการของ ส.ส.ท. ทั้งหน้าจอและหลังจอ

ถือเป็นอีกครั้งที่สภาผู้ชมฯได้หยิบยกเอาประเด็นสังคมสูงวัยขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายในกลุ่มพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดต่างได้รับความรู้นำเข้าดีๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกันอย่างเต็มที่ ก่อนที่ในช่วงบ่ายจะแบ่งกลุ่มออกเป็นรายจังหวัดเพื่อเฟ้นหาข้อเสนอดีๆจากผู้ชมผู้ฟังรายการตัวจริงที่มาให้ข้อเสนอในประเด็นด้านผู้สูงอายุของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเสนอให้ทาง ThaiPBS นำข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพของรายการด้านต่างๆ ทั้งเนื้อหาสาระ และรูปแบบที่เหมาะสม


โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการนโยบายของไทยพีบีเอส มาร่วมเป็นวิทยากรคนสำคัญที่กล่าวถึงการทำประเด็นผู้สูงอายุในมุมมองของภาคสื่อ ทั้งนี้ตลอดการจัดเวทีฯเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งถัดไปเวทีฯของสภาผู้ชมฯ จะหยิบยกเอาประเด็นใดมาสำรวจความคิดเห็นอีกนั้น ต้องติดตามต่อไปในเดือนกรกฎาคม ที่จะมาถึงนี้