ภาพกิจกรรม
9
งานปฐมนิเทศแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมไทยพีบีเอส ได้จัดงานปฐมนิเทศแก่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 3 ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตามการแต่งตั้งของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั...
(8 ต.ค. 58)
4
ภาพบรรยากาศการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๔ และ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายการมีส่วนร่วมและกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำนักรับฟังและการมีส่วนร่วม ส.ส.ท. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ แผนงานงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(2 ก.ย. 58)
4
เปิดตัวสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่นที่ ๒
สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เปิดตัวสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่นที่ ๒ โดยการสรรหาจากองค์กรเครือข่าย ๒๔ กลุ่มเฉพาะ , ตัวแทน ๙ ภูมิภาค, สมาชิกศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอสและสมาชิกสภาผู้ชมฯ ชุดเดิ...
(2 ก.ย. 58)
4
การประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ฝ่ายกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส.ส.ท. จัดการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่๓ / ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
(2 ก.ย. 58)